Μοντέλα Παραγωγής

Προπολεμικά

ΜοντέλοΚινητήραςΈτος
Triumph 10/20 1393 cc inline 4 (1923–25)
Triumph 13/35 or 12.8 1872 cc inline 4 (1927–27)
Triumph 15/50 or Fifteen 2169 cc inline 4 (1926–30)
Triumph Super 7 747 cc inline 4 (1928)
Triumph Super 8 832 cc inline 4 (1930)
Triumph Super 9 1018 cc inline 4 (1931)
Triumph Gloria 10 1087 cc inline 4 (1933)
Triumph 12-6 Scorpion 1203 cc inline 6 (1931–33)
Triumph Southern Cross 1087/1232 cc inline 4 (1932)
Triumph Gloria ('12' / '12') Four 1232/1496 cc inline 4 (1934–37)
Triumph Gloria ('6' / '6/16') Six 1476/1991 cc inline 6 (1934–35)
Triumph Gloria 14 1496/1767 cc inline 4 (1937–38)
Triumph Dolomite 8 1990 cc inline 8 (DOHC) (1934)
Triumph Dolomite Vitesse 14 1767/1991 cc inline 4/6 (1937–38)
Triumph Vitesse 1767/1991 cc inline 4/6 (1936–38)
Triumph Dolomite 14/60 1767/1991 cc inline 4/6 (1937–39)
Triumph Dolomite Roadster 1767/1991 cc inline 4/6 (1937–39)
Triumph 12 1496 cc inline 4 (1939–40)

Μεταπολεμικά

ΜοντέλοΚιντήραςΈτοςΑριθμός
Triumph 1800 Saloon 1776 cc inline 4 1946–49
Triumph 1800 Roadster 1776 cc inline 4 1946–48
Triumph 2000 Saloon 2088 cc inline 4 1949
Triumph 2000 Roadster 2088 cc inline 4 1948–49
Triumph Renown 2088 cc inline 4 1949–54
Triumph Mayflower 1247 cc inline 4 1949–53
Triumph TR1 / 20TS 2208 cc inline 4 1950
Triumph TR2 1991 cc inline 4 1953–55 8,636
Triumph TR3 1991 cc inline 4 1956–58
Triumph TR3A 1991 cc inline 4 1958–62
Triumph TR3B 2138 cc inline 4 1962
Triumph Italia 1991 cc inline 4 1959–62
Triumph TR4 2138 cc inline 4 1961–65
Triumph TR4A 2138 cc inline 4 1965–67
Triumph TR5 2498 cc inline 6 1967–69
Triumph TR250 2498 cc inline 6 1967–69
Triumph Dove GTR4 2138 cc inline 4 1961–64
Triumph TR6 2498 cc inline 6 1969–76
Triumph TR7 1998 cc inline 4 1975–81
Triumph TR8 3528 cc V8 1978–81
Triumph Spitfire 4 (Spitfire Mk I) 1147 cc inline 4 1962–65 45,763
Triumph Spitfire Mk II 1147 cc inline 4 1965–67 37,409
Triumph Spitfire Mk III 1296 cc inline 4 1967–70 65,320
Triumph Spitfire Mk IV 1296 cc inline 4 1970–74 70,021
Triumph Spitfire 1500 1493 cc inline 4 1974–80 95,829
Triumph GT6 MkI, MkII, MkIII 1998 cc inline 6 1966–73 40,926
Triumph Herald 948 cc inline 4 1959–64
Triumph Herald 1200 1147 cc inline 4 1961–70
Triumph Herald 12/50 1147 cc inline 4 1963–67
Triumph Herald 13/60 1296 cc inline 4 1967–71
Triumph Courier 1147 cc inline 4 1962-66
Triumph Vitesse 6 1596 cc inline 6 1962–66
Triumph Vitesse Sports 6 (US version of Vitesse 6) 1596 cc inline 6 1962–64
Triumph Vitesse 2-litre and Vitesse Mark 2 1998 cc inline 6 1966–71
Triumph 1300 1296 cc inline 4 1965–70
Triumph 1300 TC 1296 cc inline 4 1967–70
Triumph 1500 1493 cc inline 4 1970–73
Triumph 1500 TC 1493 cc inline 4 1973–76
Triumph Stag 2997 cc V8 1971–77
Triumph Toledo 1296 cc inline 4 1970–78
Triumph Dolomite 1300 1296 cc inline 4 1976–80
Triumph Dolomite 1500 1493 cc inline 4 1976–80
Triumph Dolomite 1500 HL 1493 cc inline 4 1976–80
Triumph Dolomite 1850 1850 cc inline 4 1972–76
Triumph Dolomite 1850 HL 1850 cc inline 4 1976–80
Triumph Dolomite Sprint 1998 cc inline 4 1973–80
Triumph 2000 Mk1, Mk2, TC 1998 cc inline 6 1963–77
Triumph 2.5 PI Mk1, Mk2 2498 cc inline 6 1968–75
Triumph 2500 TC & S 2498 cc inline 6 1974–77
Triumph Acclaim 1335 cc inline 4 1981–84 133,625

 

Το Triupmh Sports Club of Greece είναι κόντα σας από το 1980 !